Archives de
Jour : 22 août 2019

Zoma faha-20 mandavantaona

Zoma faha-20 mandavantaona

Ezekiela 37, 1-14/Salamo 106 – Bokin’i Rota 1, 1-22/Salamo 145 – Md Matio 22, 34-40 Rehefa tsy nahomby tamin’ny fandrika nataony ny farisianina, nanontany an’i Jesoa raha toa ka tokony hatao ny mandoha hetra amin’i Sezara na tsia (Mt 22, 15-22) ka novaliany mba hanome an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra, ka ny vola misy ny endrik’i Sezara omena azy, ny olona nohariana mitovy endrika amin’Andriamanitra kosa hotsinjovina mba ho sambatra araka ny nahariany azy. Rehefa izany dia tonga indray ny sadoseanina haka…

Lire la suite Lire la suite

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 36, 23-28/Salamo 50 Mpitsara 11, 29-39a/Salamo 39 Md Matio  22, 1-14 Ry sakaiza, nahoana ianao no miditra eto nefa tsy miankanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady? Maimaim-poana ny fiantsoana, ny rehetra no antsoina ka nahoana indray ary no hilàna vaniny izay miditra ao? Tsara ho fantatra aloha fa tsy araka ny fombantsika ny fomba nahazatra tamin’izany. Ny antsika dia ilay voaantso no mivaky loha mitady sy misafidy izay akanjo hanaovana. Tamin’izany kosa dia tolorana ny akanjo ho entina mamonjy izany…

Lire la suite Lire la suite