Archives de
Jour : 23 août 2019

24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly

24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly

Fanambaràna 21, 9-14 – Salamo 144 – Md Joany 1, 45-51 – I Bartelemy (Zanaky ny bainga nivadika) no heverin’ny mpandinika maro ho ilay Natanaely (fanomezan’Andriamanitra). Misterin’ny finoana ihany no fonosin’izany anarana izany raha izay no izy, satria ilay fisasaran’ny olombelona hamadika ny bainga no nampamokarin’Andriamanitra ho tonga apostoly, haneho ny voninahiny eran’ny tany rehetra, hiantso ny olombelona rehetra hizotra any amin’ilay Tempoly, manokatra ny varavarany ho an’ny lafivalon’ny tany.  Tahaka an’i Filipo, nisolo tena ny Apostoly hafa, izay nihaona…

Lire la suite Lire la suite

Sabotsy faha-20 mandavantaona

Sabotsy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 43, 1-7/Salamo 84 – Bokin’i Rota 2, 1-17/Salamo 127 – Md Matio 23, 1-12 — Aza miantso olona ety an-tany hoe “mompera”, ho rainareo, fa iray ihany ny Rainareo dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe “maître” fa iray ihany no mpampianatra anareo dia i Kristy. Ny vahoaka sy ny mpianany no nilazan’i Jesoa izany fampianarana izany. Ny antony voalohany moa dia ny mba tsy hahatafintohina izay mahita ny fiatsaram-belatsihy sy ny “incohérence” afitsok’ireo izay mipetraka eo amin’ny…

Lire la suite Lire la suite