Archives de
Jour : 19 août 2019

Talata faha-20 mandavantaona

Talata faha-20 mandavantaona

Ezekiela 28, 1-10/Det 32, 26-36Mpitsara 6, 11-24/Salamo 84Md Matio 19, 23-30 Ny mahantra no handova ny fanjakan’ny Lanitra, ary tsy afaka ny hanompo an’Andriamanitra sy Mamôna miaraka isika. Izay mitoky amin’ny hareny ka manadino an’ilay Loharanon’ny soa rehetra dia tsy afaka ny hiditra ao amin’ny fanjakan’ny Eokaristia: fisaorana sy fiderana. Tsy fitanisana ny soa vitantsika ka handraisana valisoa avy amin’izany ny lanitra. Ny hahalala ny tena endrik’ilay tsy sasa-mitia antsika ka hahafahantsika mitovy endrika tanteraka aminy no ho tanteraka any…

Lire la suite Lire la suite

Alatsinainy faha-20 mandavantaona

Alatsinainy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 24, 15-24/Det 32, 18-21Mpitsara 2, 11-19/Salamo 105Md Matio 19, 16-22 Mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny mahantra dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Izany no lalam-pahalavorariana mitondra any amin’ny fiainana mandrakizay atoron’i Jesoa antsika. Izay te ho zanaka marina manko, ka afaka mandova ny Fianana dia tsy afaka ny tsy hizara amin’ny rahalahy ny anjara lova, tsy any an-koatra ihany fa dia ny ety an-tany koa.  Ny firaiketam-po amin’ny harena mandalo anefa mamitaka, mangeja ny Teny ka tsy…

Lire la suite Lire la suite