Archives de
Étiquette : Toriteny

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 12, 1-12/Salamo 77Josoe 3, 7-17 /Salamo 113A Md Matio 18, 21- 19, 1  Tsy tokony mba hamindra fo amin’ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Ambaran’ny Evanjely isika mba hitondra tena tahaka ny nitiavan’Andriamanitra antsika. Loharanom-pahasoavana ho an’ny hafa ny soa raisintsika avy amin’Andriamanitra. Misy anefa ny sasany tsy nahazo izay zavatra mba niriany ka manadino fa na dia ny aina ihany aza dia efa fanomezana hahafahana manompo ny hafa sy manavao ny tontolo.  Ny fiaraha-mivavaka vokatry ny…

Lire la suite Lire la suite

Alarobia faha-19 mandavantaona

Alarobia faha-19 mandavantaona

Ezekiela 9, 1-22/Salamo 112Boky Deteronomy 34, 1-12 /Salamo 65Md Matio 18, 15-20 Raha diso taminao ny rahalahinao dia manatòna azy, ka rehefa mitokana ianareo dia asehoy azy ny hadisoany. Ny tanjona dia ny mba hahazo ny rahalahy, ny hahasambatra azy, ny hahalalany fa ny fahadisoany dia tsy mahasambatra azy. Ny fahotana manko dia izay manao azy no andevoziny voalohany, potehiny tsy ho zanak’Andriamanitra intsony, ka tsy ho afaka ny handova ny Fanjakan’ny Lanitra.  Am-pitiavana mandrakariva no hitenenana ny marina, hoy…

Lire la suite Lire la suite