Archives de
Étiquette : Toriteny

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 36, 23-28/Salamo 50 Mpitsara 11, 29-39a/Salamo 39 Md Matio  22, 1-14 Ry sakaiza, nahoana ianao no miditra eto nefa tsy miankanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady? Maimaim-poana ny fiantsoana, ny rehetra no antsoina ka nahoana indray ary no hilàna vaniny izay miditra ao? Tsara ho fantatra aloha fa tsy araka ny fombantsika ny fomba nahazatra tamin’izany. Ny antsika dia ilay voaantso no mivaky loha mitady sy misafidy izay akanjo hanaovana. Tamin’izany kosa dia tolorana ny akanjo ho entina mamonjy izany…

Lire la suite Lire la suite

Alarobia faha-20 mandavantaona

Alarobia faha-20 mandavantaona

Ezekiela 34, 1-11/Salamo 22, 1-6Mpitsara 9, 6-15/Salamo 20Md Matio 20, 1-16a Inona ny valisoa ho azonay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao? Hahazo ny denie iray nifanarahana ianao. Denie iray izay ampy hahasambatra anao sy ny ankohonanao. Ny mahagaga anefa dia ny nanomezan’ilay tompom-boaloboka karama mitovy ho an’ireo izay niasa adiny iray monja, sady amin’izay indray izy ireo no nahazo ny karamany voalohany. Azontsika tsoahina amin’izany fa tsy mpila tombony ilay tompon’ny saha. Fitaovana entiny miantso ny olon-drehetra ho…

Lire la suite Lire la suite

Talata faha-20 mandavantaona

Talata faha-20 mandavantaona

Ezekiela 28, 1-10/Det 32, 26-36Mpitsara 6, 11-24/Salamo 84Md Matio 19, 23-30 Ny mahantra no handova ny fanjakan’ny Lanitra, ary tsy afaka ny hanompo an’Andriamanitra sy Mamôna miaraka isika. Izay mitoky amin’ny hareny ka manadino an’ilay Loharanon’ny soa rehetra dia tsy afaka ny hiditra ao amin’ny fanjakan’ny Eokaristia: fisaorana sy fiderana. Tsy fitanisana ny soa vitantsika ka handraisana valisoa avy amin’izany ny lanitra. Ny hahalala ny tena endrik’ilay tsy sasa-mitia antsika ka hahafahantsika mitovy endrika tanteraka aminy no ho tanteraka any…

Lire la suite Lire la suite

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 12, 1-12/Salamo 77Josoe 3, 7-17 /Salamo 113A Md Matio 18, 21- 19, 1  Tsy tokony mba hamindra fo amin’ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Ambaran’ny Evanjely isika mba hitondra tena tahaka ny nitiavan’Andriamanitra antsika. Loharanom-pahasoavana ho an’ny hafa ny soa raisintsika avy amin’Andriamanitra. Misy anefa ny sasany tsy nahazo izay zavatra mba niriany ka manadino fa na dia ny aina ihany aza dia efa fanomezana hahafahana manompo ny hafa sy manavao ny tontolo.  Ny fiaraha-mivavaka vokatry ny…

Lire la suite Lire la suite

Alarobia faha-19 mandavantaona

Alarobia faha-19 mandavantaona

Ezekiela 9, 1-22/Salamo 112Boky Deteronomy 34, 1-12 /Salamo 65Md Matio 18, 15-20 Raha diso taminao ny rahalahinao dia manatòna azy, ka rehefa mitokana ianareo dia asehoy azy ny hadisoany. Ny tanjona dia ny mba hahazo ny rahalahy, ny hahasambatra azy, ny hahalalany fa ny fahadisoany dia tsy mahasambatra azy. Ny fahotana manko dia izay manao azy no andevoziny voalohany, potehiny tsy ho zanak’Andriamanitra intsony, ka tsy ho afaka ny handova ny Fanjakan’ny Lanitra.  Am-pitiavana mandrakariva no hitenenana ny marina, hoy…

Lire la suite Lire la suite