Archives de
Auteur : Trinitaires Madagascar

Zoma faha-19 mandavantaona

Zoma faha-19 mandavantaona

Ezekiela 16, 1-15. 60.63/Izaia 12, 2-6 Josoe 24, 1-13 /Salamo 135 Md Matio 19, 3-12 Nahoana i Moizy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy raha toa ka ny fikambanana tanteraka toy ny lamban’akoho ka aina no fetra ny fanambadiana araka ny nandaharan’Andriamanitra azy?  Taratry ny fiombonan’i Kristy sy ny Fiangonana ny Fanambadiana, hoy i Paoly tamin’ny Kristianina tany Efezy. Ny toko faha-19 n’ny Evanjelin’i Md Matio moa dia mampianatra antsika hifandray araka ny hevitr’Andriamanitra amin’ny “vady” (and. 3-12), amin’ny…

Lire la suite Lire la suite