Archives de
Jour : 15 août 2019

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 12, 1-12/Salamo 77Josoe 3, 7-17 /Salamo 113A Md Matio 18, 21- 19, 1  Tsy tokony mba hamindra fo amin’ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Ambaran’ny Evanjely isika mba hitondra tena tahaka ny nitiavan’Andriamanitra antsika. Loharanom-pahasoavana ho an’ny hafa ny soa raisintsika avy amin’Andriamanitra. Misy anefa ny sasany tsy nahazo izay zavatra mba niriany ka manadino fa na dia ny aina ihany aza dia efa fanomezana hahafahana manompo ny hafa sy manavao ny tontolo.  Ny fiaraha-mivavaka vokatry ny…

Lire la suite Lire la suite