Archives de
Jour : 14 août 2019

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny nampiakarina any an-danitra

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny nampiakarina any an-danitra

15 Aogositra Ny 1 novambra 1950 no nanambaran’ny Papa Pio XII ny nampiakarana an’i Masina Maria « vatana sy fanahy » any an-danitra ho foto-pinoana katolika (dogme). Azo jerena ny Constitution apostolique Munificentissimus Deus (en anglais ou en italien). Ilay notorotoronina tsy azon-keloka dia sitrak’Andriamanitra handresy miaraka aminy, ka tsy foiny ho tra-pahalovana na ho sakafon’ny olitra fa nasandrany ho be voninahitra miaraka aminy.  Ny Lumen Gentium 67  milaza fa tsy maintsy avy amin’ny finoana marina ny fanajana an’i Masina Maria, ka mitarika ny kristianina hiaiky ny fahambonianysy haka tahaka…

Lire la suite Lire la suite