Archives de
Jour : 7 septembre 2019

Alahady faha-23 mandavantaona – Taona D

Alahady faha-23 mandavantaona – Taona D

“Raiso ny hazofijaliana dia izory izay nodiaviko”  Boky Fahendrena 9, 13-18 – Salamo 89Filemona 9b-17Md Lioka 14, 25-33 Tsy mora ny manara-dia an’i Jesoa. Ambarany amintsika androany ny safidy miandry izay te-hanara-dia azy : “izay tsy mitondra ny hazofijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho Mpianatro” (and. 27).  Fa inona ny hazofijaliana tsy maintsy zakaintsika? Ary ahoana no hahalalantsika ny lalana hizoran’i Kristy? Ireo nanaraka an’i Jesoa tamin’izany andro izany dia voatery nisaraka tamin’ny fianakaviany, voatery mankahala (μισέω miseo),…

Lire la suite Lire la suite