COMUNION

Queridos hermanos, os comunicamos el deceso de nuestro hermano P. Gino Lopergolo, acaecida el 22 de noviembre a las 13.00h. El P. Gino pertenecía a la Provincia de Madagascar. El funeral se celebrará en Nápoles el miércoles 25 a las 10.30h. Oremos por él.

Dear Brothers, I am writing to inform you of the death of our brother, Fr. Gino Lopergolo, who died on November 22, 2009, at 1:00 PM. Fr. Gino was a member of the Province of Madagascar and a long-time Trinitarian missionary in this country. He died just after 1 pm. Fr. Gino's funeral will be celebrated at the "Santissima Trinità al Corso Malta" (Napoli) on Wednesday, November 25, 2009, at 10:30 AM. Please offer the proper suffrages for him. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he and all of the souls of the faithful departed rest in peace. Amen

Cari fratelli. Vi comunichiamo il deceso di nostro fratello P. Gino Lopergolo, avvenuto il 22 novembre alle 13.00. P. Gino apparteneva alla Provincia del Madagascar. Il funerale sarà celebrato alla parrochia della Santissima Trinità al Corso Malta (Napoli), mercoledì 25 alle 10.30. Pregate per lui.

Cher frere. Nous vous annoncons le deces de notre frere P. Gino Lopergolo, survenu le 22 novembre a 13.00h. Le P. Gino appartenait a la province de Madagascar. Les funerailles auront lieu a Naples mercredi 25 a 10h30. Prions pour lui.


Mandria am-piadanana mompera


YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay