SOMOS FAMILIATafahaona tao Antananarivo ireo Solontena
isam-paritry ny Fianakaviam-be Trinitera teto Madagasikara ny 12-15 aogositra
lasa teo. Fihaonana handalinana manokana ny anjara toeran'ny lahika eo anivon'ny
fiangonana moa no natao tamin'izany. Tsy hoe fihaonana sy fanovozam-pahalalana
ihany anefa fa fanamafisana ihany koa ny maha-Fianakaviana iray : Somos Familia. Fianakaviana hanome Voninahitra ny Trinite Masina sy hitondra fanafahana amin'ireo mila izany, miantomboka amin'ny tena.... maherin'ny 150 no tonga namonjy izay fihaonana izany, izay
natao teny amin-dry Masera Trinitera teny Antohomadinika.
Ho an'ny Frera manokana dia nitohy tany amin'ny lamesa voalohan'i Mompera Bernard tany Anjavidy Amorona (antsiriribe) ny maha-mpirahalahy mianala....


YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay