CARITAS in VERITATE


Raha namporisika antsika i Md Paoly hanaraka ny marina amin’ny fitiavana (veritas in caritate : Ef 4, 15) dia amafisin’ny Papa kosa fa mifameno amin’izany ny fiainana ny fitiavana hazavain’ny marina (caritas in veritatis). Ny fitiavana no tokony ho vimiaina manosika hitady ny marina, fa ny marina kosa no tokony ho fanilo ho hoenti-mihevitra, manamarina sy miaina ny fitiavana, ka hahatonga ny marina hatokisana rehefa haintsika ny hampiseho ny mangarahara ka haharesy lahatra ny olona ny amin’izany amin’ny andavanandrom-piaraha-monina.
Caritas in veritate, izay nolohatenin’ny taratasy ansiklika faxatelo nosoratan’ny Papa, mitondra ny datinandron’ny 29 jona 2009, fankalazana an’i Md Piera sy Paoly, Apostoly. Misy andininy 79 ary mizara toko 6. Amin’ny teny fampidirana ny Papa dia miezaka mamintina ny mombany fitiavana, izay nampahatsiahiviny fa fampianarana novoazany tamin’ny Taratasy Ansiklika voalohany nosoratany : Deus caritas est. Na dia fototra iorenan’ny fifandraisan’ny olmeblona aza ny fitiavana, dia ao anatin’ny marina ihany no hahafahana miaina azy tsy misy famahoany.Ny Marina manko no mampisy heviny sy mampitombo hasina ny fitiavana… izany no hifotoran’ny fampianara ara-tsosialin’ny Fiangonana amin’ny fitiavana iainana ao anatin’ny marina : ny rariny sy ny hitsiny ary ny soa iombonana ho amin’ny fampandrosoana…
Tohiny....

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay