Michel des Saints
Md Michel des Saints, Mpiaro ny Tanora Trinitera (FETY)

lun. 8 juin 2009

jereo eto : LITURGIE

Teraka tany Vich (espagne) ny taona 1591
ary niditra tao amin'ny Fikambanan'ny Trinite Masina
tao amin'ny sampana tsy nandalo fanavaozana aloha
vao nifindra tao amin'ny Fikambanana
vao navaoizin'i Md Joany Batista.
Nihavaka tokoa ny fahamasinam-piainany indrindra
tamin'ny Fitandremana tahaka ny anak'andriamaso ny Fitsipika
sy ny fanokanana fotoana
amin'ny Vavaka sy ny Fandinihan-tena.
Nahazo fahasoavana manokana (Mystique)
avy amin'Izy Tompo koa izy.
Ny 10 aprily 1625 izy no nodimandry tao Valladolid
fa ankalazaintsika kosa ny 8 jona andro nanaganana azy
ho olomasina ny taona 1862.
Tsaroana am-bavaka ireo tanora trinitera eo ambany fiarovany.


Plus d'infos sur l'a liturgie»


YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay