Tahionao ry Zanahary ity Nosindrazanay ity


Eo anatrehan’ny fisavorovoròna mianjady amin’ny Firenentsika, ny alehan’ny saina matetika dia ny hitsara izay meloka sy ny tsy manana ny rariny…

Iza no homelohinao? Ny Fanjakana izay lazaina ho “rangory fototry ny afo” ka ampangaina ho Mpivarotra tanindrazana, mampanantena ariary zato am-pandriana ka hanao fahagagana mba hiadanan’ny vahoaka ve?

Iza no omenao tsiny? Ny vahoaka trotraky ny adim-piainana ka maniry fiainana tsaratsara kokoa tahaka ny arantirantin’ny hainoamanjery sy ny sarimihetsika ka manonofinofy ihany saingy miha-mahatsapa falasibatry ny fanatontoloana noho ny hantsana miha-lalina manasaraka ny mpanana sy ny mahantra ve?

Asa!

Tohiny


YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay