Arahaba Tratran'ny Taona


Faly miarahaba ny rehetra nahavito soa ny Noely ny tenanay. Ny Zazakely teraka tao an-tanon'omby anie hanampy antsika hiaina sy hianatra ny Fanetren-tena lavorary.
Manaraka izany dia efa antomotra ihany koa ity ny faran'ny taona sy ny voalohan'ilay iray hoavy manaraka eo ka dia hararaotina sahady koa ny miarahaba ny tsirairay sahady amin'izany fety andrasan'ny maro izany.
Ary koa satria moa io taona hiditra io no hitarika antsika amin'ny fankalazana ny Chapitre Provencial ka dia amporisihina hatrany isika hazoto hanao ny vavaka hoan'izany mba ho ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no hiseho sy ho tanteraka eo.
Mirary soa sy fanambinana daholo e
Samia salamà aby

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay