2 Aogositra : Trinitera Malagasy

Ny tantara nipohirana
tsy hohadinoina velively
na sanatria tsikelikely
dia manjary manahirana
fa efa fahagolan-tany
ka avela hangatsika
tsy holazaina amintsika
ho sanatria anie izany!

Ireo rahalahy misionera
Namakilay ho razam-be
no tabia sy rehareha
ho antsika trinitera...
ny andron'ny roa aogositra
Nigadonany teto Gasikara
Dia mipetraka ho tantara...
Ho Volamena fa tsy ankosotra.

Dia tsarovy ambavaka izy ireo
adidintsika moa izany
fa mampahatsiaro ihany
mba hiara-hanandra-peo
ho an'ireo izay nahafoy
tanindrazana sy ny ainy
ho antsika sombinainy
izay hantenainy fa hanohy
...
ny fampielezana finoana

hanafahana ny babo
ho voninahitr'ilay Avo
tsy hamerana fotoana..


Miarahaba tonga fety!

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay