NY FANAHY MASINANy Hasivianandro fiomanana amin'ny Pantekoty dia lovam-panahy navelan'ny Apostoly ho an'ny Fiangonana araka ny hafatr'i Jesoa rahateo, dia ny hijanonana ao Jerosalema hiandry izay nampanantenain'ny Ray (Asa 1, 1-11).

(Jereo eto ny vavaka)

Ny faniriana ny lanitra no vimiaina mamelona ny firosoam-panahy. Mahatsapa ny halemena ka miandrandra fanampiana, mila fanohanana mba hahatsapana fa tsy irery miatrika ny fiainana. Dia sady mahatsapa ny lafiny miankina amin'ny tena ihany koa, dia ny finiavana hanamasin-tena eo ampanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy adin'ny samy maka ho azy anefa izany fa fiombonam-po amam-panahy amin'ireo mino an'i Kristy, mahatsiaro hatrany fa eo afovoan'izay mivory amin'ny anarany i Kristy.

Ny fahatsapana fa voaavotra dia tonga loharanom-panirahana (misiona) vaovao, hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tany tontolo.

Avia ry Fanahy Masina.

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay