Fw: Fihaonana tamin'ny Ambasadera Malagasy teto Roma

Ankafizo ny vaovaon'ny rahalahy

Sent: Wednesday, May 14, 2008 12:15 AM
Subject: Fihaonana tamin'ny Amasadera Malagasy teto Roma

Ny harivan'ny alatsinainy 12 may 2008 tamin'ny 7ora nampiantso fivoriana taminay Andriamatoa Masoivohom-pirenena Malagasy eto Italia. 9 mianadahy izahay no nantsoina. 3 mirahalahy avy ao amin'ny fiangonana Katôlika dia i P. Joseph Rabenirina izay misolo toerana an'i Tompokolahy mompera Paul Louis vonjimaika, Ny presidant n'ny fiangonana sady conseillern'ny Ambasady :Mr Dama Junior, ary ny tenako Fr Vincent OssT. 3 mianadahy avy ao amin'ny Zanak'i Gasikara dia i Rado Ratsimananda Filoha, Jô Ravelomanantsoa sy Tahiry. Ary nisy telo koa avy ao amin'ny Fiangonana Protestanta dia i Ms Dany, Madame NINA ary Benja vadiny. Ny anaran'ny Ambasadeurntsika moa dia Andriamatoa Jean Pierre RAZAFY ANDRIAMIHAINGO. Tsotra ranamana ary hita fa liana sy vonona ny hanohy ary hanatsara izay vitan'ny teo aloha. Nolazainy ary naverim-beriny ny teny hoe: Adidiny ny hikolokolo ny mpiray tanindrazana aminy, koa laham-pahamehana ny fampifanfandraisana ny Malagasy rehetra monina aty Italia. Nohadihadiany ny fisian'ny association eto Italy na lahika na relijiozy. Hajaina hoy izy ny libertén'ny tsirairay, tsy azon'ny ambasady atao ny misakana ny projet n'ny tsirairay fa manohana aza no tokony hataony, fa kosa raha hitany fa tsy mety dia mandefa fampitandremana izy.Ilaina hoy izy ny fahafantarana ny competencen'ny tsirairay, ary ny Malagasy tsirairay dia tokony hahatsapa fa manana orientation izy eo amin'ny fiainany. Mamporisika ny association koa izy mba hanana projet mazava ary am'zay ny ambasady dia andinika ny fanoavana sy ny fanohanana izany projet izany. Ka noho izany dia tsy tokony hisalasala mandefa projet any aminy. Ny kolotsaina koa dia novelabelariny tao ary dia tapa-kevitra fa hajoro ny ekipa mpilalao baolina daka, ary koa Toerana fanaovana fampisehoana ny zava-kanto any Madagasikara eto amintsika(Italia). Hamafisina koa hoy izy ny firaisan'ny Mpino fa io no antoka ahafahana mampifandray bebe kokoa ny malagasy rehetra. Izay ary fa dia mirary soa ho an'ny Malagasy Trinitera rehetra mpamaky ity site ity.
Ciao
Fr Vincent Roma.

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay