Miara-misalahy

Fandalinam-pinoana: Ny Sakramentan'ny Marary


Mampihavaka ny Trinitera manokana ny Firaisan-kina izay ivelomana vokatry ny fiainam-panahy miompana amin'ilay Andriamanitra Tokana Olona telo.
Nisy Pretra iray nilaza tamiko hoe : sambatra ianareo trinitera fa tsy mba resaka "dévotion" no nanorenana ny fikambananareo fa ny misterin'ny finoana amin'ny hafenoany.
Dia notohizany hoe : Mampalaheho anefa raha tsy iezahanareo iainana sy ijoroana vavolombelona izany hafenoam-piainan'ny Trinite Masina izany!
Dia ho sanatria tokoa ve tsy iezahantsika ny haha-voninahitry ny Trinite Masina ny ataontsika rehetra?

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay